0
0

بدهی

نمایش یک نتیجه

دانش مالی ساختار یافته

دانش مالی ساختاریافته، شاخه ا ی از ابزارهای بدهی تضمین شده سنتی است که پشتوانه رتبه اعتباری آنها حق تصرف برخی از داراییها، شرط ابطال...
15,000 تومان
0
 
خرید محصول