0
0

صندوق_سرمایه_گذاری

نمایش یک نتیجه

اقتصاد بازار سرمایه

در ادبیات اقتصادی، بازارهای مالی به عنوان جریان های هدایت کننده منابع مالی از بخش غیر مولد به بخش تولید و مولد دارای نقش حیاتی...
30,000 تومان
0
 
خرید محصول