0
0

پرسونا

نمایش یک نتیجه

پرسونای مشتری

کتاب حاضر راهنمای کاربردی و عملی جهت درک نیاز و کیفیت فرایند تصمیم گیری خریدار است. کسب آگاهی و آنچه که در مفاهیم روانشناختی داد...
65,000 تومان
0
 
خرید محصول