0
0

آرشیو محصولات زیر با استفاده از المان های اختصاصی قالب مگاوردپرس در صفحه ساز المنتور طراحی و ایجاد شده است و امکان کنترل ظاهر و محتوای آنها همانند: کنترل تعداد نمایش محصول ، مرتب سازی محصولات بر اساس عنوان ، تاریخ انتشار یا به روزرسانی ، بازدید و… به صورت سعودی و نزولی و فیلتر آنها بر اساس دسته بندی ، کنترل رنگ متن ها ، پس از زمینه باکس ها و دکمه ها ، فونت ، گردی گوشه ها و سایه های باکس ها ، فضای بین ردیف ها و ستون ها ، پدینگ و… برای هر بخش به صورت جداگانه با استفاده از این صفحه ساز و به صورت زنده فراهم می باشد.

همچنین شما می توانید با استفاده از این کنترل هایی که در اختیار شما قرار می گیرد ، سفارشی سازی بیشتری را بر روی باکس ها اعمال و آنها بر اساس سلیقه سفارشی سازی نمایید و باکس های زیر تنها یک نمونه از طراحی هر المان می باشند.

حالت کلاسیک - شبکه ای

تریدر صفر: دوره آموزشی مقدماتی فارکس

تریدر صفر : دوره آموزش مقدماتی فارکس شما در این دوره می آموزید چطور در بزرگترن بازار مالی جهان و دیگر بازارهای مالی فعالیت و کسب سود کنید. از مزایای...
499,000 تومان
19
 
شرکت در دوره

روش‌های هزینه‌یابی (۲)

جریان خروشان تحولات علمی در تاریخ اندیشه بشری از طریق مشاهده، ثبت رویدادهای اجتماعی و اقتصادی با مبادلات پول سروکار دارند به عبارت دیگر به صورت کمی قابل ارزیابی هستند...
145,000 تومان
1
 
خرید محصول

روش‌های هزینه‌یابی (۱)

با رشد حوزه های گوناگون دانش در جریان خروشان تحولات علمی در تاریخ اندیشه بشری از طریق مشاهده، ثبت رویدادها و تجزیه و تحلیل آن ها حاصل می شود، بخشی...
120,000 تومان
0
 
خرید محصول

دانش مالی ساختار یافته

دانش مالی ساختاریافته، شاخه ا ی از ابزارهای بدهی تضمین شده سنتی است که پشتوانه رتبه اعتباری آنها حق تصرف برخی از داراییها، شرط ابطال یا گونه های دیگر ارتقای...
15,000 تومان
0
 
خرید محصول

توسعه اقتصادی و جایگاه ایران

در کتاب حاضر، درباره سیاست و اوضاع اقتصادی ایران بحث شده است. این نوشتار، با هدف ارائه آخرین داده و نظریات توسعه اقتصادی و طرح موضوعاتی مانند چالش‌ها، استعدادها و...
30,000 تومان
0
 
خرید محصول

حالت کلاسیک - کاروسل

حالت مدرن 1 - شبکه ای

تریدر صفر: دوره آموزشی مقدماتی فارکس

تریدر صفر : دوره آموزش مقدماتی فارکس شما در این دوره می آموزید چطور در بزرگترن بازار مالی جهان و دیگر بازارهای مالی فعالیت و کسب سود کنید. از مزایای...
499,000 تومان
19
 
شرکت در دوره

روش‌های هزینه‌یابی (۲)

جریان خروشان تحولات علمی در تاریخ اندیشه بشری از طریق مشاهده، ثبت رویدادهای اجتماعی و اقتصادی با مبادلات پول سروکار دارند به عبارت دیگر به صورت کمی قابل ارزیابی هستند...
145,000 تومان
1
 
خرید محصول

روش‌های هزینه‌یابی (۱)

با رشد حوزه های گوناگون دانش در جریان خروشان تحولات علمی در تاریخ اندیشه بشری از طریق مشاهده، ثبت رویدادها و تجزیه و تحلیل آن ها حاصل می شود، بخشی...
120,000 تومان
0
 
خرید محصول

دانش مالی ساختار یافته

دانش مالی ساختاریافته، شاخه ا ی از ابزارهای بدهی تضمین شده سنتی است که پشتوانه رتبه اعتباری آنها حق تصرف برخی از داراییها، شرط ابطال یا گونه های دیگر ارتقای...
15,000 تومان
0
 
خرید محصول

توسعه اقتصادی و جایگاه ایران

در کتاب حاضر، درباره سیاست و اوضاع اقتصادی ایران بحث شده است. این نوشتار، با هدف ارائه آخرین داده و نظریات توسعه اقتصادی و طرح موضوعاتی مانند چالش‌ها، استعدادها و...
30,000 تومان
0
 
خرید محصول

حالت مدرن 1 - کاروسل

حالت مدرن 2 - شبکه ای

هیچ محصولی یافت نشد

حالت مدرن 2 - کاروسل

هیچ محصولی یافت نشد